Preuzmite:

Program događanja

PROGRAM

ČETVRTAK

09.05.2019.

 • BLOK 1 HRVATSKI MODEL I NACIONALNA STRATEGIJA LIJEČENJA ŠEĆERNE BOLESTI
 • MODERATORI:
  Silvija Canecki Varžić, Sanja Klobučar Majanović, Dario Rahelić
 • 19:00 - 19:15
  Nacionalni program zdravstvene zaštite za osobe sa šećernom bolešću - „hrvatski model ” u 2013. godini Željko Metelko
 • 19:20 - 19:35
  Nacionalna strategija za liječenje osoba sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj 2019-2020 Milan Vrkljan
 • 19:35 - 19:45
  Rasprava
 • 20:00
  Otvaranje simpozija

PETAK

10.05.2019.

 • BLOK 2 NEALKOHOLNA BOLEST JETRE I NOVI BIOMARKERI KONTROLE GLIKEMIJE
 • MODERATORI:
  Velimir Božikov, Marica Jandrić Balen, Saša Missoni
 • 08:00-08:15
  HbA1c- ograničenja i nove mogućnosti Marica Jandrić Balen
 • 08:20-08:35
  Novi biomarkeri glikemijske kontrole Marijana Vučić
 • 08:40-08:55
  Poliagonisti u liječenju šećerne bolesti tipa 2 Ines Bilić Ćurčić
 • 09:00-09:15
  Liječenje NAFLD u osoba sa šećernom bolešću – iz perspektive prošlosti i sadašnjosti Tamara Turk Wensveen
 • 09:20-09:35
  Masna stanica – prijatelj ili neprijatelj Slaven Kokić
 • 09:35-09:45
  Rasprava
 • 10:15-10:30
  Stanka za kavu
 • INVITED INTERNATIONAL SPEAKER
 • MODERATOR:
  Željko Metelko
 • 10:30-10:55
  Nocturnal hypoglycaemia and its risks Brian Frier (UK)
 • BLOK 3 MODERNA TEHNOLOGIJA U PRAĆENJU GLIKEMIJE & INZULINSKE PUMPE
 • MODERATORI:
  Velimir Božikov, Dubravka Jurišić Eržen, Tina Tičinović Kurir
 • 11:00-11:15
  Continuous glucose monitoring i Flash glucose monitoring Dario Rahelić
 • 11:20-11:35
  Time in range – međunarodni konsenzus Tadej Battelino (Slovenija/Slovenia)
 • 11:40-11:55
  Inzulinske pumpe – nova generacija Dubravka Jurišić Eržen
 • 12:00-12:15
  Inzulinske pumpe u tipu 2 šećerne bolesti Nebojša Lalić (Srbija/Serbia)
 • 12:15-12:25
  Rasprava
 • 13:45-15:00
  Ručak
 • PANEL RASPRAVA
 • MODERATOR:
  Ivana Pavlić Renar
 • 15:00-16:00
  Moderna tehnologija – kome, kada i zašto Sudionici panela: Tadej Battelino (Slovenija/Slovenia), Milan Vrkljan, Dubravka Jurišić Eržen, Igor Bjelinski, Silvija Canecki-Varžić, Mladen Grgurević
 • 17:00-17:30
  Stanka za kavu
 • 20:00
  Večera

SUBOTA

11.05.2019.

 • BLOK 4 NOVOSTI U LIJEČENJU ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 1
 • MODERATORI:
  Blaženka Miškić, Ivana Prpić Križevac, Željka Crnčević Orlić
 • 08:00-08:15
  Inkretinska terapija u liječenju šećerne bolesti tipa 1 Tina Tičinović Kurir
 • 08:20-08:35
  SGLT inhibitori u liječenju šećerne bolesti tipa 1 Ivana Prpić Križevac
 • 08:40-08:55
  Oralna primjena proteinskih lijekova Silvija Canecki Varžić
 • 09:00-09:15
  Pametni inzulini Miro Bakula
 • 09:20-09:35
  Enterra sustav za neuromodulaciju želuca – spas za bolesnike s dijabetičkom gastroparezom Sanja Majanović Klobučar
 • 09:35-09:45
  Rasprava
 • 09:45-10:15
  Stanka za kavu
 • BLOK 5 PREHRANA, GESTACIJSKI DIJABETES I MODERNE TEHNOLOGIJE
 • MODERATORI:
  Miro Bakula, Nikica Car, Sreten Kavarić
 • 11:45-12:00
  Uloga modernih tehnologija u promjeni prehrambenih i životnih navika – prepreke, prednosti i potrebe Eva Pavić
 • 12:05-12:20
  Moderni pristup liječenju sindroma policističnih jajnika Zelija Velija Ašimi (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Hercegovina)
 • 12:25-12:40
  Gestacijski dijabetes iz sadašnje perspective Azra Bureković (Bosna i Hercegovina/Bosnia and Hercegovina)
 • 12:45-13:00
  Moderna terapija dislipidemije u šećernoj bolesti tipa 2 Spomenka Ljubić
 • 13:05-13:20
  Prednosti fiksnih kombinacija u liječenju šećerne bolesti Davorka Herman Mahečić
 • 13:20-13:30
  Rasprava
 • 14:30-15:30
  Ručak
 • BLOK 6 KARDIOVASKULARNE STUDIJE U DIJABETOLOGIJI

  Nepromotivni znanstveni simpozij potpomognut od tvrtke Astra Zeneca

 • MODERATORI:
  Miro Bakula, Silvija Canecki Varžić, Blaženka Miškić
 • 15:30-15:45
  Kardiovaskularne studije u dijabetesu: novo poglavlje Silvija Canecki Varžić
 • 15:50-16:05
  Inhibicija SGLT2: nove mogućnosti u zatajivanju srca - Miro Bakula
 • 16:10-16:25
  Nova perspektiva kardio- i nefro-protektivnog učinka SGLT-2 inhibitora Tomas Matić
 • 16:30-16:45
  Nove mogućnosti liječenja šećerne bolesti Tatjana Milenković (Makedonija/Macedonia)
 • 16:50-17:05
  Budućnost liječenja šećerne bolesti tip 2 - ishodi orijentirani na bolesnika Marko Skelin
 • 17:05-17:15
  Rasprava
 • 17:15-17:40
  Stanka za kavu
 • 20:00
  Večera

20. Simpozij društva za dijabetes, endokrinologiju I bolesti metabolizma HUMS-a
“MODERNA TERAPIJA MODERNA TEHNOLOGIJA”

Program za medicinske sestre

11.05.2019.

 • 08:30 – 09:00
  Problematika i izazovi u skrbi za osobe sa šećernom bolešću Vilma Kolarić
 • 09:30 – 10:00
  Ostvareni snovi uz pomoć nove tehnologije Anita Karanfilovska, Lara Čituljski
 • 10:00 – 10:30
  Stanka za kavu
 • 10:30 – 11:00
  Suvremene tehnologije u dijabetesu Goran Toplek
 • 11:00 – 11:30
  Što možemo očekivati u budućnosti od novih tehnologija Iris Britvar
 • 11:30 – 11:50
  Edukacija bolesnika oboljelih od šećerne bolesti Martina Meštrović
 • 11:50 – 12:10
  Što je danas hipoglikemija Ana Čolaković
 • 12:10 – 12:30
  Prikaz rezultata strukturirane edukacije kod bolesnika sa šećernom bolešću Anamari Rupčić, Zdenka Habuš
 • 12:30 – 13:00
  Pretilost i šećerna bolest – prikaz slučaja Mirjana Ugarković
 • 13:00 – 13:30
  Što nam pokazuje oksimetrija Karolina Petranović
 • 13:30 – 14:00
  Što gubimo a što dobivamo Snježana Gaćina
 • 14:00 – 15:30
  Ručak
 • 15:00 – 17:00
  Radionica: Računanje ugljikohidrata Gordana Miholić
 • 17:00 – 17:30
  Stanka za kavu
 • 17:30 – 19:00
  Okrugli stol: Sestrinske smjernice za edukaciju osoba sa šećernom bolešću svi sudionici

NEDJELJA

12.05.2019.

 • BLOK 7 DIJABETES – NOVE PERSPEKTIVE
 • MODERATORI:
  Ines Bilić Ćurčić, Mladen Krnić, Maja Radman
 • 09:00-09:15
  Digitalna tehnologija i šećerna bolest Maja Radman
 • 09:20-09:35
  Plazma N-glikani i C-reaktivni protein kao biomarkeri HNF1A-MODY u odraslih Edita Pape Medvidović
 • 09:40-09:55
  Moderni inzulini i glukovarijabilnost Marin Deškin
 • 09:55-10:05
  Rasprava
 • 10:05-10:45
  Sastanak Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a
 • 10:45-11:00
  Zatvaranje simpozija